کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


ZVS512-DO
CPU : 1 vCore
RAM : 512 MB RAM
SSD : 20 GB
Traffic : 1TB
340,000ریال ماهانه

ZVS1024-DO
CPU : 2 vCore
RAM : 1024 MB RAM
SSD : 30 GB
Traffic : 2TB
590,000ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution