کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
دامنه
اددآن
ساب دامنه
ایمیل
دیتابیس
اس اس ال
دی ان اس اختصاصی
200MB
200,000ریال سالانه
۲۰۰ مگابایت
۱۰گیگابایت
۱ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله200MB Cpanel
20,000ریال سالانه
۲۰۰ مگابایت
۱۰گیگابایت
۱ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله500MB
300,000ریال سالانه
۵۰۰ مگابایت
۱۵گیگابایت
۲ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله1GB
500,000ریال سالانه
۱ گیگابایت
۳۵گیگابایت
۳ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله5GB
1,400,000ریال سالانه
۵گیگابایت
نامحدود
۳ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بله15GB
3,000,000ریال سالانه
۱۵گیگابایت
نامحدود
۵ عدد
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
بله
بلهPowered by WHMCompleteSolution