این دامنه 7host.xyz ارتباطی با شرکت شبکه سازان توسن و یا سون هاست ندارد. افرادی قصد سوء استفاده از نام برند سون هاست دارند و خود را به عنوان سون هاست جا میزنند تا از طریق اعتبار شرکت سون هاست محصولات و سرویس های دروغی خود را به فروش برسانند.
آدرس صحیح وبسایت سون هاست: 7ho.st